Zapytanie ofertowe

W związku z ubieganiem się przez firmę Instytut OZE Sp. z o.o. o dofinansowanie projektu pt. „Optymalizacja układu turbiny wodnej” w ramach konkursu Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 Oś priorytetowa II: Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I, działanie 2.3 Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw, poddziałanie 2.3.2 Bony na innowacje dla MŚP, zapraszamy do składnia ofert dotyczącej zakupu usługi polegającej na opracowaniu nowego wyrobu.

Zapytanie ofertowe

Załączniki