Zapytanie ofertowe 1/POIR/2017

W związku z ubieganiem się przez firmę Instytut OZE Sp. z o. o. o dofinansowanie projektu pt. „Prace badawczo-rozwojowe nad opracowaniem innowacyjnej aktywnej przepławki dla fauny wodnej”
w ramach konkursu 5/1.1.1./2017 – „Szybka ścieżka” MŚP organizowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju i finansowanego z Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 zapraszamy do składania ofert dotyczących objęcia stanowiska specjalisty ds. ichtiologii w projekcie.

Zapytanie ofertowe

Zał. nr 1 1POIR2017

Zał. nr 2 1POIR2017

Zał. nr 3 1POIR2017

 

Aktualizacja

27.10.2017:

Zawiadomienie 1POIR2017