ZAPYTANIE OFERTOWE 0/1.1.1/2017

Przedmiotem niniejszego zapytania jest uczestnictwo Oferenta, na podstawie umowy cywilnoprawnej, w Zespole Badawczym na stanowisku Kierownika Merytorycznego projektu z i prowadzenie na rzecz Zamawiającego nadzoru, konsultacji i prac projektowych podczas wykonywania badań przemysłowych i prac rozwojowych w ramach ww. projektu badawczo-rozwojowego prowadzącego do stworzenia innowacyjnego produkt w postaci typoszeregu ulepszonej turbiny wodnej Kaplana.

Kierownik merytoryczny_zapytanie_załączniki

Zawiadomienie o wyborze