Wyszukiwarka produktów
Produkt :
Sektor :
 • Renowacja zbiornika wodnego w Medyce

  Wykonanie dokumentacji projektowej remontu i zagospodarowania rekreacyjno-turystycznego zbiornika wodnego w Medyce. Uzyskanie w imieniu Klienta ostatecznych pozwoleń administracyjnych umożliwiających rozpoczęcie robót budowlanych.

 • Indywidualne projekty dla Solvay Polska

  Wykonanie inwentaryzacji istniejących instalacji i konstrukcji, sporządzenie projektów konstrukcji stalowych, układów mechanicznych, instalacji elektrycznych. Realizacja projektów w formule "zaprojektuj i wybuduj".

 • Modele opadowe hydrodynamiczne dla zlewni miasta Płock

  Opracowanie numerycznych modeli opadowych (hydrodynamicznych) dla wskazanych zlewni na terenie miasta Płocka. Zbudowanie modelu dwuwymiarowego 2D spływu powierzchniowego wraz analizą pracy sieci odwodnieniowej.

 • Projekt adaptacji lasów i leśnictwa do zmian klimatu

  Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowych wraz z uzyskaniem kompletu dokumentów niezbędnych do rozpoczęcia prac budowlanych dotyczących małej retencji leśnej dla kilkudziesięciu Nadleśnictw w całej Polsce.

 • MEW Pilzno, rz. Wisłoka

  Obliczenie produkcji energii elektrycznej na podstawie przepływów dziennych z roczników IMGW z 30 lat. Na podstawie przepływów opracowano krzywą sum czasów trwania przepływów z wyższymi. Celem opracowania było odpowiednie przygotowanie instalacji do udziału w aukcji OZE.