Wyszukiwarka produktów
Produkt :
Sektor :
 • Pozwolenie wodnoprawne dla kompleksu stawów Słupów

  Wykonanie operatów wodnoprawnych i instrukcji gospodarowania wodą w celu uzyskania pozwolenia wodnoprawnego dla kompleksu stawów rybnych.

 • Przepompownia przeciwpowodziowa Skwierzynka

  Opracowanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego (PFU) dla budowy nowej przepompowni w msc. Skwierzyna. Wykonanie analiz hydrologiczno-hydraulicznych.

 • Przepompownia KS Machów

  Przygotowanie dokumentacji projektowej dla remontu pompowni oraz budowy nowego stanowiska pompowego na skarpie wschodniej wyrobiska Piaseczno w celu zapewnienia odprowadzenia wody nadmiarowej z wyrobiska do rzeki Wisła.

 • Odtworzenie koryta rzeki Wolanka

  Opracowanie koncepcji odtworzenia koryta rzeki Wolanka z dużym naciskiem na oddziaływania antropogeniczne na stan ekologiczny wód. Wyznaczenie strefy mieszania w zakresie zanieczyszczeń.

 • Przepompownia przeciwpowodziowa Chyrzyno

  Opracowanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego (PFU) dla przebudowy przepompowni. Wykonanie analiz hydrologiczno-hydraulicznych. Dobór pomp i innych rozwiązań technologicznych.

 • Utworzenie terenów inwestycyjnych przy ul. Przemysłowej w Nowinach

  Opracowanie dokumentacji projektowej wykonania robót rozbiórkowych konstrukcji żelbetowych w celu utworzenia terenów inwestycyjnych. Wykonanie inwentaryzacji budowlanej i geodezyjnej, badań geologicznych wraz z wykonaniem projektów wykonawczych.

 • Inwentaryzacja urządzeń wodnych na terenie Gminy Celestynów

  Wykonanie inwentaryzacji budowli wodnych, obiektów inżynieryjnych oraz pozostałych obiektów na terenie całej gminy w celu uregulowania stosunków wodnych. Wykonano również modelowanie hydrologiczne i hydrauliczne.

 • Remont Stopnia Wodnego Lubicz, rz. Drwęcy

  Wykonano inwentaryzację budowlaną, badania oraz inspekcję podwodną w celu oceny stanu technicznego oraz zaprojektowania prac remontowych Stopnia Wodnego.

 • Wody opadowe i roztopowe miasto Płock

  Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy i modernizacji infrastruktury odprowadzającej wody opadowe i roztopowe wraz z podwyższeniem sprawności zbiornika retencyjnego na Osiedlu Wyszogrodzka w Płocku.