Wyszukiwarka produktów
Produkt :
Sektor :
 • Zapora na Zalewie w Rybniku, EDF

  Ekspertyza techniczna oraz projekt budowlany i wykonawczy wymiany klapy przelewu powierzchniowego wraz z niezbędnymi instalacjami przy zbiorniku Stodoły dla EDF Polska.

 • MEW Maków Mazowiecki, rz. Orzyc

  Dokumentacja projektowa dla odbudowy małej elektrowni wodnej wraz z remontem i zagospodarowaniem zbiornika wodnego oraz pompowni.

 • MEW Dwory II, rz. Wisła

  Dokumentacja projektowa rozbudowy Stopnia Wodnego Dwory o kolejną instalację hydroenergetyczną o mocy ok 1 MW. W imieniu Klienta uzyskaliśmy wszelkie pozwolenia i decyzje administracyjne. Istniejąca dokumentacja projektowa nie dawała szansy na uzasadnienie ekonomiczne budowy elektrowni.

 • Remont MEW Dwory I, rz. Wisła

  Dokumentacja projektowa remontu elektrowni wodnej na rzece Wisła. Remont obejmował branżę hydrotechniczną, konstrukcyjną i technologiczną. W imieniu Klienta skutecznie zgłosiliśmy remont dla obiektu.

 • MEW Sromowce II, rz. Dunajec

  Rozbudowa Stopnia Wodnego w Sromowcach o kolejną instalację hydroenergetyczną. Wykonaliśmy kompletną dokumentację projektową wraz z częścią administracyjną.

 • MEW Papiernia, rz. Wda

  Wykonaliśmy koncepcję techniczną, której celem było wskazanie możliwości wykorzystania hydroenergetycznego jazu oraz uzasadnienie ekonomiczne budowy MEW.

 • MEW Łabędy Gliwice, rz. Kłodnica

  Przebudowa istniejącej małej elektrowni wodnej pod kątem umożliwienia uczestnictwa instalacji MEW w nowym systemie wsparcia OZE. Kompletna dokumentacja, od pomysłu do pozwolenia na budowę.

 • Zabezpieczenie przeciwpowodziowe rz. Brochówka

  Wykonanie inwentaryzacji budowli wodnych, sporządzenie bilansu wód opadowych dla calej zlewni, opracowanie analizy przeciwpowodziowej - ekspertyzy hydrologiczno-hydraulicznej na całej długości cieku. Opracowanie wielowariantowej koncepcji programowo-przestrzennej.

 • Ocena stanu technicznego przepompowni Zemborzyce

  Wykonanie inwentaryzacji, badań w celu oceny stanu technicznego dwóch przepompowni przy Zalewie Zemborzyckim w Lublinie.