Wyszukiwarka produktów
Produkt :
Sektor :
 • Udrożnienie rzeki Łagowica

  Udrożnienie koryta rzeki Łagowica w celu bezpiecznego przepuszczenia wód powodziowych. Od koncepcji po projekty wykonawcze i nadzór autorski.

 • MEW na rurociagu wody pitnej Szczecin

  ZWiK Szczecin będzie odzyskiwał energię z własnej sieci wodociągowej zasilającej miasto w wodę pitną. Wykonaliśmy kompleksowo cały projekt.

 • MEW Krzyżanowice, rz. Raba

  Wykonaliśmy opracowanie, które pomogło Inwestorowi podjąć decyzję biznesową o zaangażowaniu w rozwój projektu. Wykonaliśmy audyt techniczny, formalnoprawny i finansowy.

 • MEW Kowanówko, rz. Wełna

  Wykonaliśmy opracowanie, które pomogło Inwestorowi podjąć decyzję biznesową. Wykonaliśmy audyt techniczny, formalnoprawny i finansowy.

 • Remont jazu Zemborzyce, rz. Bystrzyca

  Projekty budowlane i wykonawcze branży konstrukcyjnej, mechanicznej, elektrycznej, AKPiA. Zaprojektowaliśmy instalacje inklinometryczne. Uzyskaliśmy pozwolenie na budowę.

 • Hala magazynowa Handlopex

  Dokumentacja projektowa i uzyskanie pozwolenia na budowę wraz z nadzorami - kolejny projekt hali dla Handlopex S.A. /Kielce, Lublin/.

 • Remont jazu Zbiornika Siemianówka, rz. Narew

  Projekty budowlane i wykonawcze branży konstrukcyjnej, mechanicznej, elektrycznej, AKPiA. Uzyskaliśmy pozwolenie na budowę.

 • Zabezpieczenie przeciwpowodziowe rz. Koprzywianki

  Wielowariantowa koncepcja przeciwpowodziowa dla całej zlewni rzeki Koprzywianka. Samodzielnie wykonaliśmy cały projekt.

 • Studium retencjonowania wody na terenie Gminy Wolbórz

  Kompleksowe opracowanie w zakresie możliwości retencjonowania wody na terenie całej gminy. Rekomendacja lokalizacji zbiorników wodnych wraz z koncepcją techniczną.