Jako interfejs użytkownika zastosowano panel operatorski z modułem Ethernet do bezpośredniego dostępu poprzez sieć Internet. Na obiekcie zostaje wdrożony nasz autorski system zdalnej wizualizacji przygotowany specjalnie dla małych elektrowni wodnych i obiektów pompowych. System pracuje w oparciu o oprogramowanie zainstalowane na zewnętrznym serwerze, gdzie dane są gromadzone i na bieżąco wizualizowane.Dostęp do danych oraz synoptyki zostaje zapewniony poprzez klienckie oprogramowanie umożliwiające podłączenie się z dowolnego miejsca na świecie (warunek – dostęp do Internetu). Komunikacja z serwerem zostaje realizowana dzięki zastosowaniu specjalnie skonfigurowanego routera, który tworzy bezpośredni tunel danych do serwera. Rozwiązanie to eliminuje konieczność posiadania statycznego adresu IP nadawanego przez dostawcę Internetu, jednocześnie z zachowaniem dużego stopnia bezpieczeństwa przesyłanych danych. Dzięki zastosowaniu zewnętrznego serwera, z użytkownika zostaje zdjęty problem zapewnienia przestrzeni dyskowej oraz redundancji dla gromadzonych danych, zapewnienia ciągłości zasilania dla urządzeń serwerowych.