Ochrona przeciwpowodziowa

Kompleksowo realizujemy również projekty w obszarze ochrony przeciwpowodziowej: Zapraszamy do współpracy inwestorów indywidualnych, zastępczych, deweloperów, i inne podmioty, które planują / realizują inwestycje w zakresie ochrony przeciwpowodziowej:
Zakres realizacji

zalew_Duracz_w_NPP_na_orto

Zakres realizacji


Kompleksowo realizujemy również projekty w obszarze ochrony przeciwpowodziowej:

Zapraszamy do współpracy inwestorów indywidualnych, zastępczych, deweloperów, i inne podmioty, które planują / realizują inwestycje w zakresie ochrony przeciwpowodziowej:

– Kompleksowo obsługujemy cały proces formalno-prawny inwestycji w tym projekty urządzeń wodnych i robót regulacyjnych

– Przygotowujemy opracowania geodezyjne i geotechniczne oraz wszelkie obliczenia hydrologiczne/hydrauliczne wraz z rozpoznaniem hydrogeologicznym/geotechnicznym

– Określamy wpływ projektowanych rozwiązań na wody powierzchniowe i podziemne

– Przeprowadzamy analizy wpływu planowanego przedsięwzięcia na cele środowiskowe JCWP

Projektowanie urządzeń wodnych

Projektowanie urządzeń wodnych


 

Projektowanie robót regulacyjnych

Projektowanie robót regulacyjnych


 

Opracowania geodezyjne

Opracowania geodezyjne


 

Opracowania geotechniczne

Opracowania geotechniczne


 

Obliczenia hydrologiczne / hydrauliczne

Obliczenia hydrologiczne / hydrauliczne


 

Rozpoznanie hydrogeologiczne / geotechniczne

Rozpoznanie hydrogeologiczne / geotechniczne


 

Określanie wpływu projektowanych rozwiązań na wody powierzchniowe i podziemne

Określanie wpływu projektowanych rozwiązań na wody powierzchniowe i podziemne


 

Opracowania w zakresie warunków korzystania z wód regionu wodnego

Opracowania w zakresie warunków korzystania z wód regionu wodnego


 

Analiza wpływu planowanego przedsięwzięcia na cele środowiskowe JCWP

Analiza wpływu planowanego przedsięwzięcia na cele środowiskowe JCWP


 

Uzgodnienia branżowe z instytucjami

Uzgodnienia branżowe z instytucjami