Mała elektrownia wodna
Lokalizacja Gmina Świnice Warckie, woj. Łódzkie
Nazwa rzeki Ner
Dane techniczne: Moc zainstalowana elektrowni: 140 kW
Turbiny: 2 Śruby Archimedesa
Spad: 1,9 m
Przełyk zainstalowany (łączny): do 10 m3/s

 

Zakres realizacji:
Koncepcja techniczna check Decyzja o pozwoleniu wodnoprawnym
Karta Informacyjna Przedsięwzięcia Uzyskanie warunków przyłączenia
Raport OOŚ Projekt budowlany
Decyzja środowiskowa Decyzja o pozwoleniu na budowę
Decyzja lokalizacyjna Decyzja o pozwoleniu na użytkowanie
Decyzja zwalniająca z zakazów określonych w Ustawie Prawo Wodne Uzyskanie koncesji
Operat wodnoprawny i instrukcja