Mała elektrownia wodna
Lokalizacja Gmina Rusinów, woj. Mazowieckie
Nazwa rzeki Drzewiczka
Dane techniczne: Moc zainstalowana elektrowni: 45 kW
Liczba turbin: Śruba Archimedesa
Spad: 1,8 m
Przełyk zainstalowany: do 3,5 m3/s

 

Zakres realizacji:
Koncepcja techniczna check Decyzja o pozwoleniu wodnoprawnym
Karta Informacyjna Przedsięwzięcia Uzyskanie warunków przyłączenia
Raport OOŚ Projekt budowlany
Decyzja środowiskowa Decyzja o pozwoleniu na budowę
Decyzja lokalizacyjna Decyzja o pozwoleniu na użytkowanie
Decyzja zwalniająca z zakazów określonych w Ustawie Prawo Wodne Uzyskanie koncesji
Operat wodnoprawny i instrukcja