Media

Ulotka Instytut OZE Sp. z o.o. ( 8mb)

Ulotka Instytut OZE Sp. z o.o. (1,4mb)

Logo firmowe (PNG)

Mała Elektrownia Wodna – Wolica w „Katalogu dobrych praktyk” Stowarzyszenia Gmin Polska Sieć „Energia Cités” ( PDF, 0,7mb )

Mała Elektrownia Wodna – Bieleckie Młyny w „Katalogu dobrych praktyk” Stowarzyszenia Gmin Polska Sieć „Energia Cités” ( PDF, 0,3mb )

Nowa MEW w Świętokrzyskiem ( PDF, 0,4mb )

Jak pozyskać Decyzję o Środowiskowych Uwarunkowaniach dla MEW – artykuł dla magazynu ENERGETYKA WODNA ( PDF, 3,1mb )

Elektrownia wodna nowej generacji – artykuł do miesięcznika INŻYNIER BUDOWNICTWA (PDF, x mb)( PDF, 0,2mb )

Micrositing – planowanie techniczne elektrowni wiatrowych – artykuł do miesięcznika INŻYNIER BUDOWNICTWA( PDF, 0,3mb )

Zastosowanie narzędzi GIS do optymalnego wykorzystania potencjału solarnego – artykuł do miesięcznika INŻYNIER BUDOWNICTWA ( PDF, 0,2mb )

Ocena ryzyka inwestycyjnego w aspekcie środowiskowym – artykuł do kwartalnika PALIWA I ENERGETYKA( PDF, 0,3mb )

Jak pobudzić rozwój energetyki słonecznej w regionie? – artykuł do kwartalnika PALIWA I ENERGETYKA( PDF, 0,8mb )

Przykłady dobrych i złych praktyk w postępowaniu formalnym w inwestycjach PV – artykuł do kwartalnika PALIWA I ENERGETYKA( PDF, 0,5mb )

Inwentaryzacja przyrodnicza jako podstawa dokumentacji środowiskowej – artykuł do kwartalnika ENERGETYKA WODNA( PDF, 2,4mb )

Mała energetyka wodna szansą na pozyskanie ciągłości podłużnej cieku – artykuł do kwartalnika ENERGETYKA WODNA( PDF, 5,1mb )

Oddziaływanie MEW w Polsce w aspekcie środowiskowym i społecznym – artykuł do kwartalnika ENERGETYKA WODNA( PDF, 2,8mb )

Problemy z odnowieniami pozwoleń wodnoprawnych dla MEW – artykuł do kwartalnika ENERGETYKA WODNA( PDF, 2,4mb )