Energetyka wiatrowa

Zajmujemy się pełną obsługą procesu inwestycyjnego, od stworzenia koncepcji po uzyskanie pozwolenia na budowę dla elektrowni wiatrowych.  Zapraszamy do współpracy inwestorów indywidualnych, zastępczych, deweloperów i inne podmioty, które planują
Zakres realizacji

instytut oze energetyka wiatrowa

Zakres realizacji 


Zajmujemy się pełną obsługą procesu inwestycyjnego, od stworzenia koncepcji po uzyskanie pozwolenia na budowę dla elektrowni wiatrowych.

Zapraszamy do współpracy inwestorów indywidualnych, zastępczych, deweloperów i inne podmioty, które planują / realizują inwestycje w zakresie budowy elektrowni wiatrowych (od małych przydomowych instalacji po farmy wiatrowe):

-Przygotowujemy profesjonalną dokumentację budowlaną dla elektrowni wiatrowych (projekty budowlane i wykonawcze) oraz reprezentujemy inwestora przed jednostkami administracji publicznej w celu uzyskania pozwolenia na budowę, zapewniamy także obsługę prawną dla każdego projektu

– Obsługujemy inwestycje na etapie uzyskiwania Decyzji środowiskowej: Wniosek o wydanie decyzji środowiskowej, Karta Informacyjna Przedsięwzięcia (KPI), Raport Oceny Oddziaływania na Środowisko, analizy wietrzności, analizy WIND PRO, analizy GIS, analizy akustyczne, screeningi, badania przed i porealizacyjne

– Kompleksowo obsługujemy cały proces formalno-prawny inwestycji

– Doradzamy w wyborze lokalizacji pod planowane elektrownie wiatrowe, doborze technologii i optymalnych rozwiązań obniżających koszty całej inwestycji (analizy techniczno-ekonomiczne)

Badanie potencjału energetycznego

Badanie potencjału energetycznego


 

Koncepcje techniczne / Audyty projektów

Koncepcje techniczne / Audyty projektów


 

Pomiary / analizy wietrzności

Pomiary / analizy wietrzności


 

Analizy oddziaływania elektrowni wiatrowych

Analizy oddziaływania elektrowni wiatrowych


 

Optymalizacja parku wiatrowego – micrositing

Optymalizacja parku wiatrowego – micrositing


 

Decyzja środowiskowa

Decyzja środowiskowa


Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia  jest wydawana dla inwestycji mogących zawsze lub potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko. Do takich przedsięwzięć należą elektrownie i farmy wiatrowe.

Decyzja Środowiskowa stanowi obowiązkowy element procesu uzyskiwania pozwoleń administracyjnych na realizację planowanej inwestycji i wiąże organy wydające późniejsze decyzje w procesie inwestycyjnym, warunkując już na samym początku wiele istotnych cech przedsięwzięcia.

Skomplikowane procedury i złożoność czynności w toku postępowania wymagają bardzo dobrej znajomości przepisów środowiskowych, budowlanych oraz doświadczenia w tym zakresie.

Pozyskanie tej Decyzji odbywa się poprzez przygotowanie niezbędnych opracowań: Wniosek o wydanie decyzji wraz z Kartą Informacyjną Przedsięwzięcia, Raporty Oceny Oddziaływania na Środowisko oraz szereg analiz takich jak hałasu, migotania cienia.

 

Dokument sporządzany jest na odstawie Dz. U. 2008, Nr 199, poz. 1227 ze zm. — Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko.

Decyzja lokalizacyjna

Decyzja lokalizacyjna


 

Projekt budowlany i wykonawczy

Projekt budowlany i wykonawczy


W celu uzyskania pozwolenia na budowę dla pojedynczej elektrowni czy dużej farmy wiatrowej, wymagane jest przygotowanie profesjonalnego projektu budowlanego i wykonawczego. Projekty budowlane i wykonawcze zwłaszcza dla przedsięwzięć mających na celu wytwarzanie energii ze źródeł odnawialnych, takie jak elektrownie wiatrowe, powinny być starannie i szczegółowo opracowane. Takie projekty wymagają bardzo dużej wiedzy i doświadczenia, a także odpowiedniego zaplecza technicznego.

Projekt budowlany jest dokumentem formalnym, przedstawiającym przewidywane rozwiązania projektowe planowanej inwestycji.

Projekt wykonawczy jest podstawowym składnikiem tzw. dokumentacji projektowej (wykonawczej), gdzie znajdują się szczegóły rozwiązań zawartych w projekcie budowlanym. Służy on do wyboru wykonawcy robót, wykonania robót budowlanych, kontroli ich jakości oraz odbioru zrealizowanych obiektów.

 

Projekty budowlane i wykonawcze sporządzane są przede wszystkim w oparciu o Dz. U. z 1994 r. Nr 89, poz. 414 Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane.

Warunki przyłączeniowe

Warunki przyłączeniowe


 

Obsługa prawna

Obsługa prawna


Obsługa prawna procesów inwestycyjnych jest jednym z kluczowych elementów realizacji projektów, zwłaszcza w branży odnawialnych źródeł energii. Odpowiednie wsparcie i doradztwo prawne na danym etapie procesu inwestycyjnego jest gwarancją prawidłowego prowadzenia działań projektowych i procedur administracyjnych.

Istotnym elementem tego zakresu jest ścisła współpraca prawników z inżynierami realizującymi projekt, co eliminuje większość trudnych sytuacji powstających w trakcie przygotowywania projektu i skraca czas przygotowania całej inwestycji.

Uzgodnienia branżowe z instytucjami

Uzgodnienia branżowe z instytucjami