Analizy GIS

Oferujemy specjalistyczne analizy danych przestrzennych w systemach GIS stanowiące istotny element w procesach inwestycyjnych dla elektrowni wykorzystujących odnawialne źródeł energii. Dzięki analizom GIS możliwe jest podejmowanie prawidłowych decyzji w zakresie lokalizacji czy doboru parametrów technicznych do elektrowni. Analizy GIS wykorzystujemy również do zwiększanie świadomości społeczeństwa odnoście potencjału odnawialnych źródeł energii w danym regionie z użyciem aplikacji internetowych.
Zakres realizacji

analizy gis instytut oze

Zakres realizacji


Oferujemy specjalistyczne analizy danych przestrzennych w systemach GIS stanowiące istotny element w procesach inwestycyjnych dla elektrowni OZE.

Dzięki analizom GIS możliwe jest podejmowanie prawidłowych decyzji w zakresie lokalizacji czy doboru parametrów technicznych do elektrowni. Analizy są wykorzystywane w każdej z energetyk: wodnej, wiatrowej, słonecznej i biogazowej. Obejmują szereg specjalistycznych opracowań wspomagających projektowanie elektrowni.

– Przeprowadzamy analizy i symulacje związane z badaniem potencjału OZE

– Przygotowujemy modelowanie hydrologiczne wód powierzchniowych oraz analizy przestrzenne

– Opracowujemy specjalistyczne analizy danych przestrzennych

 

Analizy i symulacje związane z badaniem potencjału OZE

Analizy i symulacje związane z badaniem potencjału OZE


 

Modelowanie hydrologiczne wód powierzchniowych

Modelowanie hydrologiczne wód powierzchniowych


 

Analizy przestrzenne

Analizy przestrzenne


 

Opracowania geodezyjne

Opracowania geodezyjne


 

Wspomaganie projektowania

Wspomaganie projektowania